401 – BAITMASTERS, Brine Brew, 12oz Bottle

• Brand: BAITMASTERS
• Size: 12 oz shaker
• Case Size: 12 –12 oz shakers
• Producer: BAITMASTERS
• UPC: 7 10707 0401 9

403 – BAITMASTERS, Brine Brew, 3 lb Shaker Bottle

• Brand: BAITMASTERS
• Size: 3 lb shaker
• Case Size: 12 –12 oz shakers
• Producer: BAITMASTERS
• UPC: 7 10707 0403 3

尾上若叶影视,藤木一真照片